fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
18
Oct

โครงการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริการของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • 18/10/2023
  • 11:29:39
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 98

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริการของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebEx Meeting

Webex  Link:  https://kmutnb4.webex.com/meet/roongnapa    code 2515 472 8523