fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
20
Feb

สวทช เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมขั้นสูง หลักสูตรนานาชาติโครงการ TAIST-Tokyo Tech

  • 20/02/2024
  • 14:20:26
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 165

          ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมขั้นสูง หลักสูตรนานาชาติ โครงการ TAIST-Tokyo Tech

กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 – 10 เมษายน 2567                                

รายละเอียดเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/100057280817450/posts/899802838605735/?mibextid=WC7FNe