fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
06
Mar

การติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • 06/03/2024
  • 15:37:17
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 231

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1-2 จำนวน 40 คน

ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ระหว่างวันที่ 7-29 มีนาคม เวลา 09.00 - 16.00 น.

หากมีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง โทร. 0-2-555- 2000 ต่อ 2411, 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th