fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
11
Mar

โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  • 11/03/2024
  • 17:27:12
  • Sansanee Emprakot
  • 463

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2567 ดังนี้

  - ทุนการศึกษาภายในประเทศ จำนวน 10 ทุน 

  - ทุนการศึกษาภายนอกประเทศ จำนวน 2 ทุน

เปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567 

Link  สมัคร  :  https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jaZ0PbzSV0Cx2vVeFXmCz2zJf5VnzHdFgaBcpO-SmS9UQ1JBQlpLQktETjM2OFU1TTQxU1hWNzJIRy4u