fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
20
Sep

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

  • 20/09/2023
  • 17:39:15
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 271

รายละเอียด

Attach File    Attach File (For IOS)