fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
20
Jan

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

  • 20/01/2023
  • 16:53:03
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 148

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา  09.00 – 12.00 น.
แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://forms.gle/xythu62KNjwinVap6

Attach File    Attach File (For IOS) Attach File    Attach File (For IOS) Attach File    Attach File (For IOS)